Protecció de dades

L’informem que les dades personals d’aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer sota la nostra responsabilitat, per al tractament de dades de caràcter personal, amb la finalitat de mantenir-lo informat sobre els serveis que ofereix Versalles – Albera Versalles, S.L. Vostè, com a interessat directe, té dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de la informació que li concerneix i autoritza a que passi a formar part del fitxer, davant el qual pot exercir els seus drets, i rebre informació i publicitat de productes i serveis de Versalles – Albera Versalles, S.L. Els drets precitats podran fer-se efectius davant Versalles – Albera Versalles, S.L.C/ Gran de Sant Andreu, 255, Local, 08030 – Barcelona, al telèfon 93.179.49.07 o enviant un correu electrònic a versalles1928@gmail.com. (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal). Aquest missatge de correu electrònic esta dirigit exclusivament al destinatari o destinataris indicats al mateix. La informació continguda pot ser confidencial i/o privada pel que està totalment prohibida la seva difusió o reproducció. Si vostè no és el destinatari d’aquest missatge, per favor torni’l immediatament a la direcció d’enviament i el destrueix.